یوفا قصد تغییر شهرهای میزبان بازیهای جام ملتهای اروپا را ندارد

یکی از مسئولین یوفا در گفتگو با اسکای اسپورت گفت: برنامه ای برای تغییر شهرهای میزبان از 12 کشور مختلف وجود ندارد

1395270
یوفا قصد تغییر شهرهای میزبان بازیهای جام ملتهای اروپا را ندارد

یوفا که به دلیل شیوع کووید 19 برگزاری مسابقات 2020 جام ملتهای اروپا را به مدت یک سال به تعویق انداخته اعلام کرد قصد تغییر دادن شهرهای میزبان مسابقات را ندارند.
یکی از مسئولین یوفا در گفتگو با اسکای اسپورت گفت: برنامه ای برای تغییر شهرهای میزبان از 12 کشور مختلف وجود ندارد.
میزبانی شهرهایی از ایتالیا و اسپانیا برای مسابقات یورو 2020 به دلیل وضعیت کنونی این کشورها در رویایی با کووید 19 نگرانیهایی به دنبال داشت.
یوفا برگزاری بازیهای یورو 2020 را که قرار بود بین روزهای 12 ژوئن - 12 ژوئیه انجام شود را به تاریخ 11 ژوئن  - 11 ژوئیه موکول کرده بود. 
   خبرهای مرتبط