نامه راجر فدرر به ویمبلدون

تنیسور سوئیسی، برای لغو 3مین دوره گرند اسلم فصل تنیس به دلیل کووید 19، مقاله ای عاطفی نوشت

1395419
نامه راجر فدرر به ویمبلدون

"متأسفانه تابستان امسال، ما باید جدا از هم  با همدیگر دیدار کنیم."

این جمله از نامه راجر فدرر برای ویمبلدون است ...

راکت سوئیسی، برای لغو 3مین دوره گرند اسلم فصل تنیس به دلیل کووید 19، مقاله ای عاطفی نوشت.

در نامه ای که توسط سازمان ویمبلدون منتشر شده است، خواستار حفظ روحیه هواداران شد.

فدرر که 8 بار قهرمانی در این اورگانیزاسیون را کسب کرده است، نوشت: " متأسفانه تابستان امسال، ما باید جدا از هم  با همدیگر دیدار کنیم. هیچ چادر باز نمی شود، هیچگونه ثبت نام و جایزه ای کسب نخواهد شد. اما با اشتیاق و پشتیبانیمان باید به کارمندانی که در خط مقدم جهان می جنگند، شادی و اعتماد به نفس بدهیم. " ...

از طرف دیگر، شاید هم ویمبلدون اورگانیزاسیونی است که در دنیا، پیش بینی کننده ترین حرکت در جهان را انجام داده است.

 

بیان شد که این سازمان به مدت 17 سال و در هر سال 2 میلیون دلار برای بیمه همه گیر پرداخت می کرد.

اعلام شد، ویمبلدون كه این بیمه را بعد از ویروس سارس انجام داده است، 141 میلیون دلار از شركت بیمه دریافت خواهد کردخبرهای مرتبط