لیگ فوتبال آلمان به تعویق افتاد

کریستین شیفرت مدیر بوندس لیگا اظهار داشت، تمرینات تیمها تا 5 آوریل به تعویق افتاد

1388878
لیگ فوتبال آلمان به تعویق افتاد

فدراسیون فوتبال آلمان اعلام داشت، بازیهای بوندس لیگا تا 30 آوریل به تعویق افتاد.

کریستین شیفرت مدیر بوندس لیگا اظهار داشت، تمرینات تیمها تا 5 آوریل به تعویق افتاد. از باشگاهها خواستیم که برای بدترین سناریوها آماده باشند. می خواهیم لیگ را تا 30 ژوئن وبه پایان ببریم. فقط تاریخ پایان بازیها می تواند ماه ژوئیه باشد. در مورد تاریخ های ترانسفر با فیفا مذاکره خواهیم کرد.خبرهای مرتبط