کمک 1 میلیون دلاری راجر فدرر به هموطنانش

راجر فدرر برای خانواده هایی که به دلیل کروناویروس نوع جدید درکشور تحت شرایط سختی زندگی می کنند، 1 میلیون فرانک سوئیس کمک مالی خواهد کرد

1385185
کمک 1 میلیون دلاری راجر فدرر به هموطنانش

راجر فدرر تنیس باز سوئیسی، برای خانواده هایی که به دلیل کروناویروس نوع جدید درکشور تحت شرایط سختی زندگی می کنند، 1 میلیون فرانک سوئیس کمک مالی اختصاص خواهد داد.

فدرر، ابراز داشت: "هم اکنون دوره سختی را پشت سر میگذاریم و نباید کسی را فراموش کنیم. همسرم میرکا و من برای خانواده هایی که در سوئیس تحت شرایط بدی زندگی میکنند، 1 میلیون فرانک سوئیس کمک خواهیم نمود."

وی با ابراز اینکه این کمک آغازی برای دیگر کمکهایشان خواهد بود، اظهار داشت: "امیدوارم که افراد دیگری نیز برای کمک به نیازمندان با ما همراه شوند. در کنار یکدیگر از عهده این بحران برخواهیم امد."خبرهای مرتبط