حمایت جهان ورزش ترک از باشگاه فنرباغچه

جهان ورزش از باشگاه فنرباغچه که در یکی از فوتبالیستها و یکی از پرسنل بهداشت و درمان این باشگاه کووید 19 تثبیت شده است، حمایت بعمل آورد

1385388
حمایت جهان ورزش ترک از باشگاه فنرباغچه

جهان ورزش از باشگاه فنرباغچه که در یکی از فوتبالیستها و یکی از پرسنل بهداشت و درمان این باشگاه کووید 19 تثبیت شده است، حمایت بعمل آورد.

فدراسیون فوتبال ترکیه و وقف اتحادیه باشگاهها برای بازیکن و پرسنل باشگاه ارزوی شفای عاجل نموده و ابراز همدردی کردند.

گالاتاسارای رقیب ازلی فنرباغچه نیز ابراز همدردی نمود.

بهمراه بشیکتاش و ترابوزان اسپور، بسیاری از باشگاههای آناتولی و بارسلونا از اسپانیا اعلام حمایت کردند.خبرهای مرتبط