ضرر مالی ناشی از تعویق المپیک برای ژاپن

با تعویق المپیک 2020 توکیو، ضررمالی میزبان محاسبه شد

1385735
ضرر مالی ناشی از تعویق المپیک برای ژاپن

با تعویق المپیک 2020 توکیو، ضررمالی میزبان محاسبه شد.

کاتسوهیرو میاموتو پرفسور اقتصاد ورزش در دانشگاه کانسائی اعلام داشت، تعویق 1 ساله بازیهای توکیو، حدود 6 و نیم میلیارد یورو هزینه در پی خواهد داشت.

کارشناس ژاپنی اظهار داشت، مراقبت از تاسیسات ورزشی و آماده نگاهداشتن آنها تا سال 2021 مستلزم قریب 3 میلیارد و 800 میلیون یورو هزینه می باشد.

میاموتو گفت، کسری مالی در بخش تکنولوژی پیشرفته، جهانگردی و خدمات می تواند به سطح 2 میلیارد یورو برسد. ضرر مالی با احتساب دیگر مصارف به 6 و نیم میلیارد یورو خواهد رسید.

ژاپن برای میزبانی از المپیک 2020 با ترکیه به فینال راه یافته و در رای گیری در آرژانتین پیروز شده بود.  



خبرهای مرتبط