مایکل شوماخر موفق ترین راننده مسابقات فرمول ـ یک جهان

مایکل شوماخر با 7 قهرمانی جهان در مسابقات رانندگی فرمول ـ 1 که از سال 1950 بدین طرف برگزار می شود ، صاحب عنوان موفق ترین راننده تاریخ فرمول ـ یک اعلام گردید

1376413
مایکل شوماخر موفق ترین راننده مسابقات فرمول ـ یک جهان

مایکل شوماخر که در حین ورزش اسکی در نتیجه سانحه ایی ناگوار زمین خورده و از ناحیه سر به شدت آسیب دید ، با 7 قهرمانی جهان در مسابقات رانندگی فرمول ـ 1 که از سال 1950 بدین طرف برگزار می شود ، صاحب عنوان موفق ترین راننده تاریخ فرمول ـ یک اعلام گردید.

این اسطوره سرعت در نتیجه وارد آمدن ضربه شدید به ناحیه سرش در حین اسکی به تاریخ 29 ام دسامبر سال 2013 در کوههای آلپ در فرانسه فلج شده و از ماه سپتامبر سال 2014 بدین طرف در خانه اش در سوئیس بسر می برد.

پس از شوماخر ، لوئیس همیلتون با شش قهرمانی جهان در رده دوم  و خوان مانوئل فانخیو با پنج قهرمانی در رده سوم جای دارند.

آلن بروست راننده فرانسوی و سباستین فتل راننده آلمانی نیز هر یک صاحب چهار مقام قهرمانی جهان هستند.خبرهای مرتبط