داور ترک در لیگ قهرمانان انجام وظیفه خواهد کرد

جونیت چاکئر داور ترک صاحب لیسانس فیفا در لیگ بزرگان سوت خواهد زد

داور ترک در لیگ قهرمانان انجام وظیفه خواهد کرد

جونیت چاکئر داور ترک صاحب لیسانس فیفا در لیگ بزرگان سوت خواهد زد.

چاکئر بعنوان داور بازی بین تیمهای توتنهام و آر بی لیپزیگ در 16 دور آخر لیگ قهرمانان انتخاب شد.

چاکئر بهمراه اکیپ خود در این بازی انجام وظیفه خواهد کرد.

بهاالدین دوران و تارئک اونگون کمک داوران این بازی می باشند.خبرهای مرتبط