جونیت چاکر داوری مسابقه تیم های فوتبال صربستان و پرتغال را بر عهده خواهد گرفت

مسابقه در شهر بلگراد صربستان برگزار خواهد شد

1264403
جونیت چاکر داوری مسابقه تیم های فوتبال صربستان و پرتغال را بر عهده خواهد گرفت

جونیت چاکر داور معروف ترکیه مسابقه گروه " ب " قهرمانی فوتبال اروپا را که روز شنبه بین صربستان و پرتغال برگزار خواهد شد، هدایت خواهد کرد. 

بهاالدین دوران و تارک اونگون نیز بعنوان کمک داوران جونیت چاکر در این مسابقه که ساعت 21 و 45 دقیقه به وقت ترکیه در استادیوم ورزشی "  Rajko Mitić " در شهر بلگراد صربستان بازی خواهد شد، انجام وظیفه خواهند نمود. 

حسین گوچک بعنوان چهارمین داور در مسابقه حضور خواهد یافت. خبرهای مرتبط