5 مدال از مسابقات بدمینتون برای ترکیه

در مسابقات قهرمانی بدمینتون زیر 17 سال کشورهای بالکان در شهر نووی ساد صربستان، ترکیه جمعا 5 مدال را از آن خود نمود

1254282
5 مدال از مسابقات بدمینتون برای ترکیه

در مسابقات قهرمانی بدمینتون زیر 17 سال کشورهای بالکان در شهر نووی ساد صربستان، ترکیه یک مدال نقره و 4 مدال برنز، جمعا 5 مدال را از آن خود نمود.

در این مسابقات که 50 ورزشکار از 7 کشور جهان در آن شرکت میکنند، در بخش تک نفره مردها، اورچون اوزترک دوم شده و در بخش تک نفره بانوان نیز بهار سابانجی سوم شد.

ترکیه با تیم B و C، در مسابقات تیمی شرکت کرده و سوم شد.

در بخش دو نفره مردان، کرم اوزدر و فورکان ساراچ و در بخش زوجهای مختلط نیز سوده ناز دویار و اورچون اوزترک مقام سوم را از آن خود نمودند.خبرهای مرتبط