مراد ایلگاز ناظر بازی تیمهای پلزن و اولیمپیاکوس

یوفا مراد ایلگاز را بعنوان ناظر بازی بین تیمهای ویکتوریا پلزن و اولیمپیاکوس در دور دوم بازیهای مقدماتی لیگ قهرمانان یوفا انتحاب کرد

مراد ایلگاز ناظر بازی تیمهای پلزن و اولیمپیاکوس

یوفا مراد ایلگاز را بعنوان ناظر بازی بین تیمهای ویکتوریا پلزن و اولیمپیاکوس در دور دوم بازیهای مقدماتی لیگ قهرمانان یوفا انتحاب کرد.

مراد ایلگاز ناظر یوفا، در مسابقه تیمهای ویکتوریا پلزن از چکیا و اولیمپیاکوس یونان که فردا برگزار خواهد شد، انجام وظیفه خواهد کرد.

این بازی در استادیوم استرونکووی سدی شهر پلزن چکیا برگزار شده و بوقت ترکیه در ساعت 20.00 آغاز خواهد شد.

تیم برنده رقیب مدیپول باشاک شهیر خواهد شد.خبرهای مرتبط