ایران به معطل شدن تیم ملی والیبال در فرودگاه شیکاگو اعتراض کرد

مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه ایران به معطل کردن تیم والیبال این کشور در فرودگاه شیکاگو برای ورود به آمریکا اعتراض کرد

1232171
ایران به معطل شدن تیم ملی والیبال در فرودگاه شیکاگو اعتراض کرد

محسن بهاروند، مدیر کل آمریکای وزارت امور خارجه ایران گفت: از طریق سفیر سوئیس در تهران به معطل کردن تیم والیبال ایران در فرودگاه شیکاگو برای ورود به آمریکا اعتراض کردیم.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی وزارت امورخارجه ایران، وی در ادامه گفت: اگر آمریکا نمی‌تواند منصفانه و بی‌طرفانه میزبان همه تیم‌های ورزشی باشد بهتر است از میزبانی مسابقات ورزشی خودداری کند.

گفتنی است تیم ملی والیبال ایران در بدو ورود به آمریکا حدود چهار ساعت در فرودگاه شیکاگو معطل شده است.خبرهای مرتبط