پیروزی تیم ملی قوتبال ترکیه بر تیم ملی فوتبال ملدوا

تیم ملی فوتبال ترکیه که در اسکی شهیر با تیم ملی فوتبال ملدوا مسابقه داد، این تیم را با نتیجه 4 بر صفر مغلوب ساخت

1170786
پیروزی تیم ملی قوتبال ترکیه بر تیم ملی فوتبال ملدوا
FOTO_18020937_250320192058130000_R_SPO_20190325000000_aa-picture-20190325-18020937.jpg
FOTO_18020793_250320192049180000_R_SPO_20190325000000_aa-picture-20190325-18020793.jpg
FOTO_18020195_250320191946330000_R_SPO_20190325000000_aa-picture-20190325-18020195.jpg

تیم ملی فوتبال ترکیه که در اسکی شهیر با تیم ملی فوتبال ملدوا مسابقه داد، این تیم را با نتیجه 4 بر صفر مغلوب ساخت.

گلهای ترکیه را حسن علی ، کان آیحان و جنگ توسون به دروازه رقیب انداختند.

بدین ترتیب ترکیه در گروه ایچ مسابقات حذفی قهرمانی 2020 اروپا پوئن خود را به 6 افزایش داد.

در دقیقه 24 مسابقه اولین گل بازی از سوی حسن علی زده شده و دو دقیقه بعد نیز تیم فوتبال ملداوی با دومین گلی که از سوی جنگ توسون پرتاب گردید، شوکه شد.

در دقیقه 56 بازی جنگ توسون سومین گل بازی و دومین گل خود را به ثمر رسانده و نتیجه 3 بر 0 شد.

ملی پوشان ترکیه که با این گلها تیم فوتبال ملداوی را در مخمصه قرار دادند، اینبار با گل کان آیحان نتیجه را 4 بر 0 کردند.

در مسابقه از قربانیان حمله تروریستی نیوزلند نیز یاد شد.

ملی پوشان ترکیه قبل از مسابقه برای تمرین های آماده گی برای مسابقه پلاکاردی را که روی آن   آخرین جمله داوود نبی یکی از قربانیان حمله تروریستی در شهر کریست چرچ نیوزلند "Hello brother" یعنی سلام برادر نوشته شده بود، حمل کردند.خبرهای مرتبط