14 ورزشکار از ترکیه در مسابقات زمستانی روسیه شرکت می کند

مسابقات زمستانی دانشگاهی در روزهای 2 الی 12 مارس در روسیه برگزار خواهد شد

1149458
14 ورزشکار از ترکیه در مسابقات زمستانی روسیه شرکت می کند

در بازیهایی که روزهای 2 الی 12 ماه مارس در شهر کراسنویارسک روسیه ترتیب خواهد یافت، 14 ورزشکار به نمایندگی از سوی ترکیه شرکت خواهد کرد. 

اسامی ورزشکارانی که در 29 امین بازیهای زمستانی دانشگاهی به نمایندگی از سوی ترکیه رقابت خواهند کرد ، مشخص شد. 

بازیهای زمستانی دانشگاهی روزهای دوم الی دوازدهم ماه مارس در شهر کراسنویارسک روسیه ترتیب خواهد یافت. 

ترکیه را در این بازیها 14 ورزشکار از جمله 9 ورزشکار مرد در 4 رشته مختلف تمثیل خواهند کرد. 

 خبرهای مرتبط