رقابتهای جام حذفی ترکیه

هیجان اولین بازیهای دور 5 ام جام حذفی فوتبال ترکیه ادامه دارد

رقابتهای جام حذفی ترکیه

 

هیجان اولین بازیهای دور 5 ام جام حذفی فوتبال ترکیه ادامه دارد.

دیروز در چهارچوب این جام 5 مسابقه انجام گرفت.

نتایج این بازیهای بدین شرح است:

کچی اورن گوجو 1 – گالاتاسارای 2

 عمرانیه اسپور 4 – ترابوزان 1

بولواسپور 5 – کلان شهر وان 1

 آلتای 1 – کایسری اسپور 2

آدانا دمیر اسپور 1 – مدیپول باشاک شهیر 1خبرهای مرتبط