مدال نقره برای ملی پوش ترکیه در مسابقات تیراندازی با کمان

دمیر الماآغاچلی ورزشکار ملی ترکیه، درمسابقات نهایی جام جهانی تیراندازی با کمان که در سامسون ترکیه برگزار میگردد، مدال نقره کسب کرد

1059412
مدال نقره برای ملی پوش ترکیه در مسابقات تیراندازی با کمان

دمیر الماآغاچلی ورزشکار ملی ترکیه، درمسابقات نهایی جام جهانی تیراندازی با کمان که در سامسون ترکیه برگزار میگردد، مدال نقره کسب کرد.

دمیر که در بخش نهایی مسابقات تیراندازی با کمان مردان به رقابت میپرداخت، در بخش یک چهارم نهایی، د مقابل استفان هانسن دانمارکی پیروز شد و به  مقام نهایی راه یافت.  او در مرحله نیمه نهایی نیز با آبهیشک ورمای هندوستانی به رقابت پرداخته وبا امتیاز 147 در مقابل 145، وارد مرحله نهایی شد.

او در مسابقات نهایی، با رقیب امریکایی اش کریس شاف مسابقه داد.

حریف امریکایی، با 148 امتیاز دمیر را که 146 امتیاز کسب کرده بود، شکست داد.

دمیر الماآغاچلی ابراز داشت که از دریافت مدال نقره بسیار خشنود است.خبرهای مرتبط