رقابتهای لیگ دو و میدانی الماس ادامه دارد

مسابقات مرحله ما قبل آخر فصل در شهر زوریخ سوئیس برگزار خواهد شد

رقابتهای لیگ دو و میدانی الماس ادامه دارد

 

هیجان در لیگ دو و میدانی الماس ادامه دارد.

مسابقات مرحله ما قبل آخر فصل در شهر زوریخ سوئیس برگزار خواهد شد.

در این مسابقات دو دونده ملی پوش مبارزه خواهند کرد.

رامیل قلی اف دونده ملی پوش ترکیه و قهرمان دوی 200 متر مردان اروپا و جهان، در مسابقات اسلو و استهکلم به مقام اول دست یافته بود.

قلی اف با 31 امتیاز ترکیه را زوریخ تمثیل خواهد کرد.

یاسمانی کوپلو اسکوبار دیگر دونده ملی پوش که در دوی 400 متر با مانع صاحب مدال اروپا می باشد، ترکیه را در زوریخ تمثیل خواهد کرد.خبرهای مرتبط