حضور اولین زن صاحب فراری در عربستان سعودی در مسابقات ورزشهای موتوری

اصیل الحامد اولین زن صاحب فراری و اولین عضو زن فدراسیون ورزشهای موتوری عربستان سعودی پس از لغو ممنوعیت رانندگی برای زنان در کشورش به یک اولین تحقق بخشید

حضور اولین زن صاحب فراری در عربستان سعودی در مسابقات ورزشهای موتوری

اصیل الحامد اولین زن صاحب فراری و اولین عضو زن فدراسیون ورزشهای موتوری عربستان سعودی پس از لغو ممنوعیت رانندگی برای زنان در کشورش به یک اولین تحقق بخشید. 

تیم رنو فرمول یک اعلام کرد؛ الحامد در مراسم افتتاح گرند پریکس فرانسه، هشتمین مسابقه فصل، رانندگی اتومبیل F1 را بر عهده گرفت. 

الحامد در پیست پاول ریچارد که میزبان مسابقات گرند پریکس پس از ده سال بود، اتومبیل E20 رنو در فصل 2012 را  راند. 

الحامد در گفتگو با رویترز گفت: "به عقیده من، امروز نه  تنها لغو ممنوعیت رانندگی برای زنان عربستان سعودی، بلکه حضور زنان در ورزشهای موتوری را جشن می گیریم. بی صبرانه منتظر دیدن  دختران جوان عرب در بازی های موتوری هستم. می خواهم شاهد موفقیت زنان هم در بخش آموزش و هم این ورزش باشم. این بزرگترین موفقیت من خواهد بود."

الحامد همچنین قبل از مراسم در 5 ژوئن، یک رانندگی با هدف آموزش انجام داد. 

 

 خبرهای مرتبط