ترکیه 3 - جمهوری دومینیک 1

تیم ملی والیبال زنان ترکیه در چهارچوب رقابتهای لیگ ملتهای والیبال زنان به مصاف جمهوری دومینیک رفت

FOTO_15497367_230520182101040000_R_GEN_20180523000000_aa-picture-20180523-15497367.jpg
FOTO_15497366_230520182101040000_R_GEN_20180523000000_aa-picture-20180523-15497366.jpg
FOTO_15497347_230520182101040000_R_GEN_20180523000000_aa-picture-20180523-15497347.jpg
FOTO_15497357_230520182101040000_R_GEN_20180523000000_aa-picture-20180523-15497357.jpg

 

تیم ملی والیبال زنان ترکیه در چهارچوب رقابتهای لیگ ملتهای والیبال زنان به مصاف جمهوری دومینیک رفت.

ملی پوشان اولین ست را با نتیجه 25 بر 20 بدست آوردند.

در دومین ست تیم رقیب با نتیجه 25 بر 17 به برتری دست یافت.

فقط تیم ملی ترک ست های سوم و چهارم بازی را از آن خود کرده و 3 بر 1 به پیروزی دست یافت.

تیم ملی والیبال زنان ترکیه امروز در ساعت 17 رو در روی آرژانتین خواهد ایستاد.خبرهای مرتبط