سه دوچرخه سوار در کیپ تاون جان باختند

در مسابقه دوچرخه سواری کیپ تاون شهر توریستی افریقای جنوبی سه دوچرخه سوار جان باختند

928011
سه دوچرخه سوار در کیپ تاون جان باختند

در مسابقه دوچرخه سواری کیپ تاون شهر توریستی افریقای جنوبی سه دوچرخه سوار جان باختند.

" David Bellairs " سازمان دهنده این مسابقه اعلام کرد : در مسابقه دور دو چرخه سواری کیپ تاون که دیروز آغاز شده و امروز به پایان رسید، دو تصادف زنجیره ایی متفاوت بوقوع پیوست. در این تصادفات سه دوچرخه سوار جان باختند.

وی ضمن اشاره به اینکه هر نوع تدبیر امنیتی در مسابقات اتخاذ شده بود تاکید کرد : در رابطه با تصادفات تحقیقاتی آغاز شده است.

در مسابقات بین المللی دو چرخه سواری کیپ تاون که هر سال دوچرخه سواران از هر نقطه جهان در آن شرکت کرده و 40 سال است که بطور سنتی هر سال ترتیب می یابد، در سال جاری 35 هزار ورزشکار شرکت کردند.

این مسابقه سال گذشته بعلت وزش باد تند که سرعت آن در ساعت به 120 کیلومتر می رسید، لغو شده بود.خبرهای مرتبط