ترکیه با استادیوم‌های جدید آماده میزبانی مسابقات جام ملتهای اروپا است

ترکیه با استادیوم های ورزشی مدرن و جدید خود برای میزبانی رقابت های فوتبال جام ملت های اروپا در سال 2024 آماده است

674115
ترکیه با استادیوم‌های جدید آماده میزبانی مسابقات جام ملتهای اروپا است


خبرهای مرتبط