تیم ملی بسکتبال اميد ترکیه در اروپا سوم شد

تیم ملی امید بسکتبال ترکیه با پیروزی مقابل آلمان به مقام سوم اروپا دست یافت

تیم ملی بسکتبال اميد ترکیه در اروپا سوم شد

تیم ملی امید بسکتبال ترکیه در دیدار رده بندی قهرمانی اروپا با پیروزی مقابل رقیب قدرتمند خود تیم ملی آلمان، توانست باکسب مدال برنز در جايگاه سوم اروپا قرار گیرد.

تیم ملی امید بسکتبال ترکیه در دیدار رده بندی مسابقات قهرمانی زیر 20 سال مردان اروپا با پیروزی 76 بر 61 مقابل آلمان به مقام سومی اروپا دست یافت.خبرهای مرتبط