کنعان صوفواوغلو در 5 امین مسابقه فصل پیروز شد

5 امین مسابقه در پیست 4 هزار و 936 متری ایمولا در شهر بولوگنا ایتالیا برگزار شد

482001
کنعان صوفواوغلو در 5 امین مسابقه فصل  پیروز شد

کنعان صوفواوغلو موتورسیکلت سوار ترک که در جام قهرمانی جهان مبارزه می کند، در 5 امین مسابقه فصل  در ایتالیا ترتیب یافت، پیروز شد. 

5 امین مسابقه که در پیست 4 هزار و 936 متری ایمولا در شهر بولوگنا ایتالیا برگزار شد، از روی 16 دور برگزار شد. 

ورزشکار ملی پوش 31 ساله در این فصل به 2 مین و حیات سوپر اسپورت خود به 34 امین پیروزی دست یافت. 

در این مسابقه کلوزل با 1 ممیز 4 ثانیه در پشت صوفو واغلو به مقام دوم و ژاکوبسن خلبان هوندا با 3 ثانیه فرق با ملی پوش ترک نیز به مقام سوم دست یافت. خبرهای مرتبط