شوتا با ترابوزان اسپور خداحافظی کرد

این باشگاه به شوتا ۲۰۰ هزار یورو بدل فسخ قرارداد پرداخت خواهد کرد

365455
شوتا با ترابوزان اسپور خداحافظی کرد

باشگاه ورزشی ترابوزان اسپور راه خود را با شوتا آرولادزه مربی فنی تیم فوتبال این باشگاه جدا کرد.

در سایت اینترنتی این باشگاه چنین گفته شد، در پی مذاکرات متقابل با شوتا مربی فنی تیممان راههای خود را جدا کردیم. از ایشان بپاس خدمات ارزنده اش سپاسگزاری می کنیم. تا توافق با یک مربی فنی جدید، سعدی تکلی اوغلو مسئول فنی پرورش جوانان عهده دار این مقام خواهد بود. 

این باشگاه به شوتا ۲۰۰ هزار یورو بدل فسخ قرارداد پرداخت خواهد کرد. 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط