خبر بد از محمد علی کلی

وضع سلامتی محمد علی کلی بوکسور افسانه ای آمریکا رو به وخامت است

خبر بد از محمد علی کلی

 قهرمان بزرگ بوکس جهان بعلت بیماری پارکینسون بسختی می تواند حرف بزند.

رحمان بردار محمد علی کلی که قبلا گفته بود بوکسو معروف نخواهد توانست تا پایان سال جاری دوام بیاورد گفت : بیماری محمد علی کلی در حال پیشروی سریع بوده و بحدی رسیده است که دیگر نمی تواند حرف بزند. 

مریم دختر محمد علی کلی نیز اعلام کرد پدرش در اولین نمایش فیلمی که با اتحاف به وی تهیه شده ، شرکت نکرده است. 

محمد علی کلی که در ۵۶ مسابقه از ۶۱ مسابقه ای که در آن شرکت کرد، به پیروزی دست یافته بود، قبل از آغاز بوکس حرفه ای در مسابقات المپیک رم در سال ۱۹۶۰ در گروه سنگین وزن مدال طلا دریافت کرده بود. 


برچسب ها:

خبرهای مرتبط