کسب رکورد گینس با 73 پیروزی پی در پی

106513
 کسب رکورد گینس با 73 پیروزی پی در پی

پیروزی بزرگ تیم والیبال زنان "واکیف بانک ترکیه" در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رسید.
تیم والیبال زنان واکیف بانک ترکیه" با کسب 73 پیروزی در 73 مسابقه پی در پی، توانست با عنوان "تیم والیبالی که در سطح جهان بیشترین پیروزی پی در پی را بخود اختصاص داده است" نام خود را در کتاب گینس ثبت نماید.  


برچسب ها:

خبرهای مرتبط