پیکر رفسنجانی به خاک سپرده شد

رفسنجانی رئیس جمهور سابق ایران به خاک سپرده شد. 

پیکر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از نماز ظهر در مرقد آیت الله خمینی به خاک سپرده شد.