اعلام ارقام رسمی تعداد کشته شدگان سقوط هواپیمای مسافربری در ایران

اعلام ارقام رسمی تعداد کشته شدگان سقوط هواپیمای مسافربری در ایران.