برگزاری مراسم باشکوه گشایش کانال تی آر تی ورلد

برگزاری مراسم باشکوه گشایش کانال تی آر تی ورلد