پلیس‌ها برای نجات سگ وارد دریاچه یخ زده شدند

 İspanyol polisi