ازبکستان میزبان جشنواره بین‌المللی ورزش‌های قومیتی

ازبکستان میزبان جشنواره بین‌المللی ورزش‌های قومیتی