وزنه بردار زن ترکیه در رومانی مدال طلا را بر گردن آویخت

وزنه بردار زن ترکیه در رومانی مدال طلا را بر گردن آویخت.