تیم ملی فوتبال معلولین ترکیه مقام دوم جهان شد

تیم ملی فوتبال معلولین ترکیه مقام دوم جهان شد