رکورد جهانی در غواصی آزاد

ویلیام تروبریدج نیوزلندی، در مسابقه ای که در باهاما انجام گردید، عمق 400 فیت در اقیانوس را در مدت 4 دقیقه و 24 ثانیه طی کرده و رکورد جهانی را شکست.

این شانزدهمین رکورد تروبریدج می باشد و وی تنها انسانی است که میتواند تا عمق بیشتر از 300 فیت غواصی کند.