تورکش: "کارلوف سمبل ابدی دوستی بین ترکیه و روسیه شد"

برای آندری کارلوف سفیر روسیه در آنکارا که در نتیجه حمله مسلحانه جان خود را از دست داد، مراسمی در سطح دولت در فرودگاه اسن بوغای آنکارا ترتیب یافت. 

در این مراسم سلیمان سویلو وزیر کشور، طغرل تورکش معاون نخست وزیر، ارجان توپاجا استاندار آنکارا، ملیح گ.کچک شهردار کلان شهر آنکارا و برخی نمایندگان مجلس حضور داشتند. 

در مراسم مذکور نمایندگان کشورهای خارجی در آنکارا، همسر و پسر کارلوف نیز شرکت داشتند.