تصاویر لاشه هلی کوپتر نظامی که در شرناک سقوط کرد

تصاویر هلی کوپتر نظامی که کوتاه مدتی بعد از پرواز بعلت برخورد با کابل برق فشار قوی سقوط کرد، انتشار یافت.