تصمیم ترکیه و اسرائیل برای انتصاب متقابل سفرا

پس از سالها روابط پرتنش، در ماه مارس امسال، یک رئیس جمهور اسرائیل برای اولین بار در طول 15 سال گذشته به ترکیه سفر کرد