تمجید هنرپیشه مشهور امریکایی از فرودگاه استانبول

رابرت دیوی، خواننده، هنرپیشه و مجری مشهور امریکایی در سایتهای اجتماعی، به تمجید از فرودگاه استانبول پرداخت.