ستارگان ترکیه، صد و دوازدهمین سالگرد نیروی هوایی را با انتشار یک پیام ویدئویی تبریک گفتند

ستارگان ترکیه صد و دوازدهمین سالگرد نیروی هوایی ترکیه را با ویدیویی ویژه جشن گرفتند.

ستارگان ترک به همراه یک ویدئو، پیام "صد و دوازدهمین سالگرد نیروی هوایی ترکیه که افتخار نمایندگی آن را داریم مبارک باد." را نیز به اشتراک گذاشتند.