استقبال رسمی اردوغان از رئیس جمهوری ازبکستان

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از رئیس جمهوری ازبکستان طی مراسم رسمی استقبال کرد.