سرخط اخبار روز ششم مارس/ سفر متوالی هیاتهای آمریکایی به ترکیه

سفر متوالی هیاتهای آمریکایی به ترکیه