سخنان نخست وزیر ترکیه در مورد امنیت سایبری

بینالی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه طی سخنانی بر اهمیت امنیت سایبری تاکید کرد.