صدای ناقوس کلیسای ارمنی در دیاربکر بار دیگر به صدا درآمد

کلیسای ارمنی سورپ گیراگوس پس از هفت سال بازسازی شد و برای بازدید و عبادت بازگشایی گردید.