اقامه اولین نماز جمعه در مسجد کبیر ایاصوفیه بعد از 86 سال

اقامه اولین نماز جمعه در مسجد کبیر ایاصوفیه بعد از 86 سال


برچسب ها: