پیام تبریک رئیس جمهوری ترکیه به مناسبت پیروزی نبرد چاناک قلعه

پیام تبریک رئیس جمهوری ترکیه به مناسبت پیروزی نبرد چاناک قلعه