پرواز آکروباتیک ستارگان ترک بر فراز آسمان گیرنه در قبرس شمالی

تیم های آکروباتیک نیروی هوایی ارتش ترکیه به مناسبت فرارسیدن چهل و سومین سالگرد عید صلح و آزادی قبرس حرکات نمایشی در آسمان گیرنه جمهوری ترک قبرس شمالی اجرا کردند.