پانزده تروریست پ.ک.ک در شمال عراق از قدرت عمل ساقط شدند

پانزده تروریست پ.ک.ک در شمال عراق از قدرت عمل ساقط شدند


برچسب ها: