نیروهای امنیتی ترکیه سلاح های ضد تانک ساخت سوئد را در پناهگاه پ.‌ک.‌ک در شمال عراق پیدا کردند