نمایش "ستارگان ترک" بر آسمان آنتالیا

ستارگان ترک در آسمان آنتالیا به ایفای هنر پرداختند. 

"ستارگان ترک"، تیم آکروباسی نیروی هوایی ترکیه در آسمان آنتالیا پرواز نمایشی ترتیب دادند.