امینه اردوغان همسر رئیس جمهور ترکیه وارد بنگلادش شد

امینه اردوغان همسر رئیس جمهور ترکیه وارد بنگلادش شد .